Yine nakledilmiştir: Kadı İzzeddin hazretleri başlangıçta semâyı son derecede inkâr edenlerdendi. Bir gün Mevlânâ hazretleri büyük bir vecd ve heyecan içinde semâ yaparak medresesinden çıkıp Kadı Izzeddin’in odasına girdi ve ona bağırdı. Yakasına yapışarak “Kalk, Tanrı’nm meclisine gel!” dedi, çeke çeke onu âşıkların toplantısına getirdi ve onun kavrayabileceğine layık olanı gösterdi. Bunun üzenne kadı elbiselerini yırtarak semâya girdi, dönüşler yaptı, feryatlar etti, sonunda da iradet getirip tam bir doğrulukla mürit oldu.   Ariflerin Menkibeleri, Ahmet Eflaki  , -      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

 

Yine nakledilmiştir: Kadı İzzeddin hazretleri başlangıçta semâyı son derecede inkâr edenlerdendi. Bir gün Mevlânâ hazretleri büyük bir vecd ve heyecan içinde semâ yaparak medresesinden çıkıp Kadı Izzeddin’in odasına girdi ve ona bağırdı. Yakasına yapışarak “Kalk, Tanrı’nm meclisine gel!” dedi, çeke çeke onu âşıkların toplantısına getirdi ve onun kavrayabileceğine layık olanı gösterdi.
Bunun üzenne kadı elbiselerini yırtarak semâya girdi, dönüşler yaptı, feryatlar etti, sonunda da iradet getirip tam bir doğrulukla mürit oldu.
 
Ariflerin Menkibeleri-Ahmet Eflaki
 Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler