Yine arkadaşlardan bir topluluk rivayet etti: Kadı İzzeddin cuma mescidini Konya’da tamamlayınca onun teşekkür borcu (şükranesi) olarak büyük bir toplantı düzenledi. İlim erbabına, iyi amel sahiplerine ve büyük hafızlara altın paralar bağışladı. Mevlânâ hazretlerine de bu yeni mescitte muhakkak vaazda bulunmasını rica etti. Mevlânâ bu daveti kabul etti. Vaazdan sonra da halka öğüt vermekle meşgul oldu. Vaaz sırasında “Filan iklimde bir kuşcağız vardı, başında tüy yoktu” diye bir hikâye anlatmıştı. Kemâleddin Muarrif aferinlerde bulunup “Ey gerçek sultanı! (Sana) binlerce aferin! Terbiye ve nezaketine kurbanım” diyordu. Kadı naibi Mevlânâ Rükneddin de Mevlânâ’mn bu kelimede gösterdiği incelik yüzünden hemen onun müridi oldu. Meğer Kadı İzzeddin ve Kemâleddin’in her ikisi de kelmiş. Başlarında hiç saç yokmuş. Mevlânâ bu hikâyeyi onlann gönüllerine bir toz konmayacak şekilde anlatmış.   Ariflerin Menkibeleri, Ahmet Eflaki, -      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

 

Yine arkadaşlardan bir topluluk rivayet etti: Kadı İzzeddin cuma mescidini Konya’da tamamlayınca onun teşekkür borcu (şükranesi) olarak büyük bir toplantı düzenledi. İlim erbabına, iyi amel sahiplerine ve büyük hafızlara altın paralar bağışladı. Mevlânâ hazretlerine de bu yeni mescitte muhakkak vaazda bulunmasını rica etti. Mevlânâ bu daveti kabul etti. Vaazdan sonra da halka öğüt vermekle meşgul oldu.
Vaaz sırasında “Filan iklimde bir kuşcağız vardı, başında tüy yoktu” diye bir hikâye anlatmıştı. Kemâleddin Muarrif aferinlerde bulunup “Ey gerçek sultanı! (Sana) binlerce aferin! Terbiye ve nezaketine kurbanım” diyordu. Kadı naibi Mevlânâ Rükneddin de Mevlânâ’mn bu kelimede gösterdiği incelik yüzünden hemen onun müridi oldu. Meğer Kadı İzzeddin ve Kemâleddin’in her ikisi de kelmiş. Başlarında hiç saç yokmuş. Mevlânâ bu hikâyeyi onlann gönüllerine bir toz konmayacak şekilde anlatmış.
 
Ariflerin Menkibeleri-Ahmet EflakiHızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler