Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

 

Yine Malatyalı Mevlânâ Şemseddin’den (Tanrı rahmet etsin) rivayet edilmiştir ki: Sabahleyin erkenden Mevlânâ hazretlerine gitmiştim. Mevlânâ’yı medresenin sahanlığında dolaşırken gördüm. Arap diyarında kötü kadınların söyleyip şakalaştıkları şu açık saçık şiiri okuyup tekrarlıyordu: 
iki uyluk arasına yarım danek ‘ veririm, iki uyluğun ortası olursa iki danek, yalnız başı olursa bir danek veririm.
Ben uzaktan yere kapandım ve (kendi kendime) “Bu şiiri söylemesinin sebebi nedir? Bunu ne ile yorumlayacak?" dedim.
Derhal benim içimden geçen bu soruya cevap olarak şöyle buyurdu: “Bu beyitin anlamı şudur: Her kim fakirlik dünyasına girmek istiyorsa önce dünyanın dörtte birini terk etsin; her kim fakirliğin sırrını anlamak ve orada dolaşmak istiyorsa dünyanın yarısını terk etsin; her kim başını Muhammed’e yaraşır fakirliği yakasından çıkarmak isterse bütün dünyayı tekmeleyip bıraksın; her kim Muhammed’in fakirlik halinin olgunluk derecesine ulaşmak isterse dünyayı ve ahreti terk etsin ki, sonunda Tanrı hazretlerine ulaşabilsin. Ve katıksız bir kul gibi, Yüce Tanrı için Tanrının dışındaki her şeyi terk edince; dünya, ukba (ahret) ve onların içinde ne varsa böylece katıksız ve muhlis (arındırılmış) bir kula feda olur.”
(Ondan sonra) şu şiiri okudu:
Eğer bekâ istiyorsan dünyayı, likâ istiyorsan ukbayı bırak.
Eğer Tann'yı istiyorsan, dünyayı da ukbayı (ahreti) da bütün kevıı ü mekânı‘ da bırak, öyle bize gel.
 
Ariflerin Menkibeleri-Ahmet EflakiHızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler