Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Yine Seyyid Burhaneddin hazretlerinden nakledilmiştir: O derdi ki: Şeyhim Bahâ Veled hazretleri (Tanrı onun ruhunu kutlasın) ulu arkadaşlar arasında daima şöyle derdi:

“Benim Hudâvendigâr’ım ulu bir soydandır ve asil bir padişahtır. Onun veliliği de soyluluğundan geliyor; çünkü onun büyükannesi Şemsü'l-Eimme Serahsî’nin kı­zıdır. Şemsü'l-Eimme’nin şerif olduğunu söylerler. Anne tarafından soy kütüğü (ne­sebi) müminlerin emiri Ali-yi Murtazâ’ya (Tanrı onun yüzünü kerim kılsın) [Hz. Ali] ulaşır. Benim annem Belh hükümdarı Hârizmşah’m kızıdır. Dedem Ahmed Ha- tîbî’nin annesi de Belh hükümdarı İbrahim Edhem’in kızıdır. Bu, onun görünen ne­sebini övmek için bildirildi. Böylece soy kütükçüleri ve bilgisiz münazara edenlere, onların ulu baba ve dedelerinin böyle bir dünya ve ahret padişahları soyundan ve temiz unsurdan süzülüp geldikleri bilinsin. Peygamber’in ‘Irk dessastır’ [aldatıcıdır] sözü gereğince onların temiz olan bu ırkına saygınlık göstersinler ve onu layık ol­duğu derecede yüceltsinler.”

Ariflerin Menkibeleri-Ahmet EflakiHızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler