Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Yine rivayet ederler:

Mevlânâ hazretleri, mübarek Şam’a ulaştığında Şam’ın bilginleri ve zamanın uluları onu karşılayarak Mukaddemiye Medresesi’ne indirip çok hizmetlerde bulundular.

Mevlânâ tam bir riyazetle din ilmiyle meşgul oldu. Onun yedi yıla yakın Şam’da kaldığım söylerler; fakat dört sene oturdu diyenler de vardır.

İlk seferinde Seyyid-i Sırdan da Konya’dan onunla birlikte çıkıp Kayseri’de Sâhib Isfahanî’nin yanında kaldı. Mevlânâ hazretleri dönünce Seyyid-i Sırdan da onunla birlikte Konya’ya geldi.

Ariflerin Menkibeleri-Ahmet Eflaki

 Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler