Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

 

Benim yüreğim ve canım Allah'ı görmek uğruna ipliğe döndü.

Bundan sonra bana bir ip ucu göründü. [Mesnevi, c. VI, s. 440/2943]Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler