Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

 

Güç yollar aştık, sonuna ulaştık.

Kendi halkımıza da yolları kolaylaştırdık. [Mesnevi, c. III, s. 167/2947]Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler